Skip to content

Privacy&
geen cookiebeleid

De website www.amgdesign.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Gardenier, grafische vormgeving en webdesign (hierna: AMGdesign), statutair gevestigd te Deventer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Overijssel onder nummer 08103254. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

AMGdesign garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt AMGdesign gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en uw e-mailadres). AMGdesign gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst en voor haar overige dienstverlening. Hierbij tracht AMGdesign rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij AMGdesign t.a.v. Adresregistratie, A.M. Gardenier, Duizendblad 1c, 7422 SK Deventer of per e-mail aan info@amgdesign.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Bewaartermijnen

AMGdesign bewaard uw gegevens zolang u klant van ons bent. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw gegevens verwijderen?

Wij bewaren uw gegevens op beveiligde computers. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen dan kunt u een e-mail naar info@amgdesign.nl sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: AMGdesign, Duizendblad 1c, 7422 SK Deventer. AMGdesign voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Privacybeleid andere websites

Op www.amgdesign.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar info@amgdesign.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Wij zijn u graag van dienst.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Google Analytics

Mijn website maakt geen gebruik van Google Analytics.

Cookiebeleid

Wij maken geen gebruik van cookies.